مبلشویی و قالیشویی اتحاد یزد
تلفن:
۰۹۱۳۷۲۴۳۰۸۶ با مدیریت آقای رفیعی

تصاویر نمونه کار ایشان

معرفی بهترین مبل شویی یزد را در ایران تی اس ام ببینید.
نمونه کارهای بیشتر این مبل شویی را در پیج اینستاگرام ایشان ببینید.
ghalishooyy_ethad_yazd