مبل شویی روز

شستشو مبل با استفاده از مواد درجه یک در منزل شما
ارائه خدمات سرویس دهی در سراسر اراک

تلفن : ۰۹۳۹۱۴۱۲۰۳۴  آقای خویی

نمونه کارهای شستشوی مبل


نمونه‌تصاویر قبل و بعد از شستشوی مبل