مبل شویی گرین

مبل شویی تخصصی گرین با دستگاه پیشرفته وموادنانو
شستشوی مبل،فرش،تشک

تلفن :
۰۹۱۱۸۹۲۷۷۵۶ اصغریان
۰۹۳۸۴۹۳۹۴۳۱ حسینی

نمونه کارهای شستشوی مبل

تصاویر نمونه کار ایشان

معرفی بهترین مبل شویی در ساری  را در ایران تی اس ام ببینید.
نمونه کارهای بیشتر این مبل شویی را در پیج اینستاگرام ایشان ببینید.
mobl.shoei.green