نمونه‌کار شستشوی مبل در محل شهریار

شستشوی مبل با فرچه دریلی و دستگاه خشک کن صورت گرفته است. جهت استفاده از دستگاه دریلی باید به نکات زیر توجه شود:

  • از فرجه نرم، نو و تمیز استفاده شود.
  • جهت شستشوی از کف فراوان و خشک استفاده شود. کف خشک بع اعماق مبل نفوذ نمیکند و سبب خیس شدن بیش از حد آن نمیشود.
  • به همراه مواد شوینده از مواد لکه بر هم استفاده شود.
  • بلافاصله بعد از شستشو مواد شوینده و آلودگی ها توسط مکنده قوی جمع آوری شود.

بهترین مبل شوی های تهران را ببینید.