مبل شویی و قالیشویی مهباف

۷۰ سال سابقه
قالیشویی و مبلشویی ما دارای ضمانت کتبیه
تمام پروسه مبلشویی ما یک تا دو ساعت طول میکشه و با بهترین شوینده های آلمانی انجام میشه

تلفن:
۰۲۱۷۷۲۰۱۰۷۰
۰۲۱۸۸۶۸۰۴۶۲
۰۲۱۴۴۰۰۸۵۳۹
۰۲۱۲۲۸۹۳۲۲۲

نمونه کار

تصاویر نمونه کار ایشان

معرفی بهترین مبل شویی در تهران را در ایران تی اس ام ببینید.

نمونه کارهای بیشتر این مبل شویی را در پیج اینستاگرام ایشان ببینید.
mahbaf_ghalishoei