بررسی عملکرد مبل شویی و قالیشویی مادر در رشت

قالیشویی و مبل شویی کیانمهر رشت در اکثر شهرهای شرق استان گیلان مانند رشت و لاهیجان جهت شستشوی انواع قالی و مبل فعال میباشد. در ادامه یکی از نمونه کارهای ایشان را مشاهده میکنید.

برای مشاهده بهترین شرکت شستشوی مبل در منزل رشت به مبل شویی در رشت مراجعه کنید.

هممچنین در صورت نیاز بهترین قالیشویی در رشت را ببینید.


قالیشویی و مبل شویی مادر از شرکت های نسبتاً مشهور رشت در زمینه شستشوی فرش و مبلمان میباشد. با توجه به نظریات مشتریان برخی موارد درباره این شزکت وجود دارد که به طور مختصر میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
  • اکثریت مشتریان از نظم و انضباط این شرکت و همچنین نحوه برخورد کارمندان آن رضایت نسبی دارند.
  • اکثریت مشتریان از کیفیت شستشوی در فرش ها و مبل های بدون لکه های سرسخت رضایت نسبی داشته‌اند. البته در برخی موارد شکایاتی نیز وجود دارد.
  • طبق بررسی حمل نقل قالی برای فرش های کمتر از ۱۲ متر رایگان نیست که این امر موجب نارضایتی بسیاری شده است.
  • به نظر شستشوی پشت مبل جزء خدمات این مبلشویی نیست و باید برای آن هزینه اضافه پرداخت کرد.
  • برخی مشتری ها از باقیماندن آثار لکه های قدیمی شکایاتی داشته اند.