تعمیرات مبل جوان شیراز

شماره تماس:

۰۹۱۷۹۱۷۳۵۶۷

طبق بیان مدیریت تعمیرات مبل جوان ڪلیه ی مراحل تعمیر زیر نظر ایشان انجام میشود. و مبل شما شڪافته شده و اجناس داخل آن ڪاملا دور ریخته میشود.یا تقویت میشود. ایراد های ڪلاف به صورت ڪلی بر طرف میشود. پس از رویت مشتری پارچه ای ڪ توسط مشتری خریداری شده بر روی  مبلمان  رویڪوبی میشود.️پس از اتمام ڪار و تصویه حساب مبل در منزل مشتری تحویل میگردد. در صورت امڪان و به در خواست مشتری تا حدودی تغیرات در مبلمان هم داده میشود.

نمونه‌کارهای تعمیر مبل

تعمیر مبل راحتی:

تصاویر قبل و بعد از تعمیر مبل:
نمونه کارهای بیشتر را در پیج اینستاگرام ایشان ببینید. mobl.javan_4444
معرفی بهترین تعمیرات مبل در شیراز را به همراه شماره تلفن ببینید.