تعمیر مبل مکانیز در تهران

تعمیر کامل ست مبلمان هفت نفره مکانیزم
تعمیر و تغییر صندلی‌های غذاخوری
تغییر رنگ میز غذاخوری
تغییر رنگ و مدل میز جلومبلی
تعمیر پافه

تعمیرکاران برگزیده مبل را در تعمیر مبل تهران ببینید.