معرفی و بررسی تعمیر مبل صبا تهران

مجموعه تعمیر مبل صبا به تمامی محلات تهران خدمات تعمیر مبلمان ارائه میدهد. در ویدئو بالا یکی از نمونه کارهای این مجموعه ارائه شده است.

توضیحات نمونه کار

رنگ آمیزی . تعویض ابر و زیر سازی و رویه کوبی انجام شده است.
از علیاف جهت تعمیر استفاده شده است.
پارچه یزد و به سلیقه مشتری میباشد.
ابر ۳۵ کیلو تهران برای نشیمن گاه تمکنفره و تکیه گاه . دسته و تکیه گاه کاناپه و شزلون استفاده شده.
فوم سرد نیک فوم برای نشیمن گاه کاناپه و شزلون استفاده شده.

بهترین تعمیرات مبل مشهد را در تعمیر مبل تهران ببینید.

نمونه کار قبل و بعد از تعمیر مبل توسط مجموعه صبا:

تعمیر مبل صبا
قبل از تعمیر
تعمیر مبل بعد
بعد از تعمیر