تعمیرات صورت گرفته در این مبل راحتی ۷ نفره

  • تقویت کش و تسمه کف مبل
  • تقویت ابر و اسفنج دسته و تکیه گاه
  • تعویض ابر کف مبل با فوم سرد درجه یک
  • رنگ کتری و لکه گیری پایه های