معرفی قالیشویی گل سرخ کیش

در قالیشویی تمام اتوماتیک کلیه مراحل شستشو و آبگیری توسط به صورت مکانیزه انجام میشود.

برترین قالیشویی کیش را ببینید.