موارد تعمیر شده در این مبل

  • تعویض کامل رویه و زیر مبل
  • لکه گیری و شفاف سازی چوب

تصاویر قبل و بعد از تعمیر مبل

برگزیده تعمیرکاران مبل را از دیدگاه مشتریان به تفکیک هر شهر در تعمیر مبل ببینید.