تعمیر مبل راحتی و تغییر مدل کرج

تغییرات مبل:

  • حذف کوسن‌ها و ثابت کردن قسمت تکیه‌گاه و ایجاد لمسه
  • حذف دسته‌ها و ساخت دسته‌های جدید
  • کوچک کردن ابعاد کلی کاناپه
  • ثابت و یک تکه کردن تشک کف و ایجاد دوخت تزیینی
  • اضافه کردن اکسسوری

 

تعمیر مدل راحتی کرج
قبل و بعد از تعمیر مبل
تعمیر مدل راحتی کرج 1
تغییر اساسی مبلمان بعد از تعمیر

بهترین تعمیرات مبل در کرج را ببینید.