نمونه کار روکش مبل پلاستیکی برای مبل تختخواب شو و مکانیزه را ببینید.

کاور مبل پلاستیکی یا طلفی به راحتی و با پارچه مرطوب تمیز میشود. بهتر از طلق با ضخامت و کیفیت مناسب استفاده شود تا به مرور زمان دچار زردی نشود.

بهترین دوزندگان روکش مبل را از دیدگاه ساکنین شهر خود ببینید.

تصاویر نمونه کار کاور پلاستیکی مبل مکانیزه

کاور پلاستیکی مبل مکانیزه
کاور پلاستیکی مبل مکانیزه
کاور پلاستیکی مبل تخت خوابشو (1)
کاور پلاستیکی مبل تخت خوابشو
کاور پلاستیکی مبل مکانیزه
کاور پلاستیکی مبل مکانیزه