نمونه کار کاور مبل ژلاتینی دو تکه (مبل تخت شو)

تصاویر کاور مبل

کاور مبل ژلاتینی مبل تخت شو 2
کاور مبل ژلاتینی در صورتی که با طلق باکیفیت و ضخامت مناسب تولید شود تا مدت ها پاره و زرد نمیشود.
کاور مبل ژلاتینی مبل تخت شو 1
در این مدل کاور مبل به صورت دو تکه دوخته شده است لذا این مبل تخت شو به راحتی و با وجود کاور به حالت تخت تبدیل میشود.
کاور مبل ژلاتینی مبل تخت شو
کاور مبل ژلاتینی مبل تخت شو

بهترین دوزندگان روکش مبل را از دیدگاه ساکنین شهر خود ببینید.