نمونه کار تعمیر مبل و تعویض پارچه در شیراز، فخرآباد

  • انتخاب پارچه طبق سلیقه مشتری
  • تعمیر کاناپه پارچه ای

 

تعمیر مبل پارچه ای شیراز فخرآباد 4
قبل و بعد از تعمیر مبل مدل میلان
تعمیر مبل پارچه ای شیراز فخرآباد 3
قبل و بعد از تعمیر مبل مدل میلان
تعمیر مبل پارچه ای شیراز فخرآباد 2
قبل و بعد از تعمیر مبل مدل میلان
تعمیر مبل پارچه ای شیراز فخرآباد ۱
تعمیر مبل پارچه ای شیراز فخرآباد
قبل و بعد از تعمیر مبل مدل رز

برترین تعمیرات مبل در شیراز را ببینید.