قبل و بعد از تعمیر مبل ریلکسی

  • تعویض پارچه
  • تعویض ابر و تخم کتان
  • آچارکشی و استحکام شاسی

برترین تعمیرات مبل در تهران را ببینید.