تعمییرات مبل

تغییرات 💥💥💥

  • تعویض پارچه و تغییر طرح
  • جنس پارچه:نیوگرانیت
  • طرح:خط موازی
  • تقویت:تسمه کشی،اسفنج، لایکو

برترین تعمیرکار مبل در شیراز را ببینید.