تعمیرات انجام شده در مبل مدل آمریکایی

  1. تقویت فنر های کف مب
  2. اضافه کردن تسمه به کف مبل
  3. تقویت ابر دسته تکیه گاه و کف مبل با ابر ۳۰ کیلویی
  4. تقویت رنگ مبل
  5. تعویض پارچه
  6. تغییر مدل رویه کوبی کار

بهترین تعمیرکاران مبل از دیدگاه ساکنین شهر خود را ببینید.